FLEMA Media Awards

je jediná soutěž v Česku a na Slovensku zaměřená na mediální kampaně a využití jednotlivých mediatypů. Díky tomu umožňuje srovnání úrovně mediálního plánování a inovativních komunikačních strategií v obou zemích.

Flema oceňuje

nejlepší mediální kampaně a kreativní využití médií v Česku a na Slovensku. Je to první soutěž, která zároveň oceňuje přihlašovatel i zadavatele.

Flema inspiruje

odborníky z agentur, médií i stran zadavatelů ke kreativním, inovativním a netradičním řešením komunikačních strategií jejich značek.

Flema přitahuje

ty, kteří se nezajímají jen o výše slev a bonusů, ale uvědomují si, že kvalita mediálních řešení nabývá čím dál většího významu pro úspěšnost komunikace značek.

FLEMA Media Awards

Komu je soutěž určena?

Všem, kdo se podílí na tvorbě, plánování a realizaci reklamních kampaní.

Agentury mohou ukázat svou schopnost vytvářet a realizovat komunikační strategie, které jdou mimo hranice běžných postupů a přinášejí prokazatelnou výhodu pro jejich klienty.

Média mohou demonstrovat schopnosti svého mediatypu nabídnout neotřelá řešení, která přinášejí inzerentům kvalitnější oslovení potenciálních zákazníků.

Zadavatelé v soutěži nenacházejí jen inspiraci pro svou práci, ale prostor k prezentaci svých kampaní. FLEMA je oceňuje za realizaci odvážných a inovativních řešení.

Galavečer_FLEMA_2017

SOUTĚŽNÍ KATEGORIE

KATEGORIE DLE MEDIA TYPU

Nejlepší využití televize

U práce v této kategorii se posuzuje inovativní a kreativní využití televize jako média:

  • využití klasického média netradičním způsobem
  • implementace nestandardních formátů či technologických prvků.

Nejlepší využití tisku

Kampaň realizovaná v tištěných médiích (noviny, časopisy, tištěné přílohy či firemní časopisy). Posuzuje se inovativní či kreativní využití tištěného média a jedinečnost oslovení cílové skupiny v rámci tohoto media typu.

Nejlepší využití rádia

Posuzuje se inovativní a kreativní oslovení či zapojení cílové skupiny prostřednictvím jakékoli audio platformy.

Nejlepší využití Out Of Home

Kampaň realizovaná na standardních venkovních nosičích, využívající ambientní média či jinak využívající venkovní prostor, a to i v rámci pořádání venkovní akce/eventu.

Nejlepší využití digitálních médií

Kampaň realizovaná v digitálním prostředí, využívající online platformy a technologie s ním spojené. Posuzuje se kreativní a inovativní zacílení v rámci digitálního rozhraní. Může zahrnovat práci s webovými stránkami, vyhledávače, bannerovou reklamu, mobilní aplikace, instant messaging, hry, augmentovanou a virtuální realitu, využití sociálních médií, blogů či použití zcela nové technologie v digitálním prostředí.

PRŮŘEZOVÉ KATEGORIE

Nejlepší malá kampaň

Práce přihlášená do této kategorie musí ukázat využití alespoň dvou typů médií na národní úrovni nebo tří media typů pouze na regionální úrovni. Posuzuje se, jak se podařilo propojit vybrané media typy, jak se vzájemné podporují a doplňují ve schopnosti předat zamýšlený vzkaz cílové skupině.

Nejlepší velká kampaň

Práce přihlášená do této kategorie musí ukázat využití minimálně tří typů médií na národní úrovni. Posuzuje se, jak se podařilo propojit vybrané media typy, jak se vzájemné podporují a doplňují ve schopnosti předat zamýšlený vzkaz cílové skupině.

KATEGORIE MEDIA & INSIGHT

Nejlepší využití multi-screeningu

Do této kategorie může být přihlášena jakákoli kampaň, která byla implementována pro zobrazení na různých zařízeních a jejíž obsah byl upraven tak, aby co nejlépe odpovídal individuální obrazovce. Kampaň musí prokázat kreativní práci s médii, která vedla ke zvýšení dopadu kampaně, předání reklamního sdělení a poutavější prezentaci značky.
Porota bude hodnotit, jak celkové vyznění na různých obrazovkách ovlivnilo vnímání a dopad kampaně, jak různá zobrazení dokázala zatraktivnit sdělení, posílit zážitek ze sledování, zapojit větší publikum a doručit tak lepší výsledky s ohledem na definici cílů kampaně.

Nejlepší využití dat

Přihlášky v této kategorii musí ukázat mediální strategii postavenou na použití dat, která vedla k co nejefektivnějšímu oslovení spotřebitele za použití ekonometrických ukazatelů či jedinečného insightu.
Porota bude hodnotit, jak využití dat či insightu vedlo k zacílení či oslovení spotřebitele anebo posílení značky.

Nejlepší využití real-time marketingu

Přihlášky v této kategorii musí ukázat, jak značka dokázala oslovit své zákazníky na základě informací v reálném.
Porota bude posuzovat, do jaké míry byla komunikační strategie, ať už připravená předem, či spontánně reagující na danou situaci, inovativní a zároveň dokázala splnit stanovené cíle.

Nejlepší využití influencera

V této kategorie budou oceněny kampaně, které dokázaly využít potenciál jedné či více vlivných osob (influencerů) netradičním či inovativním způsobem. Za influencera je považována jakákoli osoba, která je schopna ovlivňovat vnímání či chování konzumentů ke značce. Kampaň může být na osobnosti postavena celá, nebo může být využit jen pro určitou její část či zapojen v reálném čase v závislosti na okolnostech.
Porota bude současně posuzovat, jak zapojení osobnosti ovlivnilo vnímání značky, napomohlo k výsledkům kampaně a míru autenticity zapojení osobnosti.

Nejlepší využití engagementu

Tato kategorie ocení úspěšné zapojení zákazníků, které vedlo ke zvýšení zájmu o produkt, značku či službu, a to buď v určité specifikované cílové skupině anebo v širším měřítku. Kampaň může být realizována v jakémkoli médiu prostřednictvím jakéhokoli komunikačního kanálu.
Porota se zaměří na inovativnost a novátorské přístupy v oslovení cílové skupiny. Bude hodnotit míru zapojení v souvislosti s kvalitou kontaktu.

Nejlepší lokální exekuce globální kampaně

V této kategorii bude hodnocen inovativní mediální přístup při realizaci globální kampaně v lokálních podmínkách a jeho dopad na místního zákazníka. Vítězem se stane globální kampaň nebo značka, která díky správnému insightu vhodně přizpůsobila komunikaci lokálním poměrům tak, že reagovala na místní situaci nebo její specifika. Porota bude hodnotit nejen insight, který zohlednil místní poměry a kulturní specifika, ale i vhodné zvolení mediálních kanálů, které vedlo k úspěchu komunikace.

SPECIÁLNÍ KATEGORIE

Nejodvážnější počin

V prostředí, které stále více nutí sázet na jistotu, se FLEMA rozhodla ocenit agentury a marketéry, kteří byli odvážní a rozhodli se podstoupit riziko neúspěchu s cílem vyniknout z průměru, odlišit se, a zvolili neobvyklý přístup nebo neprozkoumané řešení. Porota bude posuzovat zejména východiska a insight v souvislosti s mírou rizika a odvahy, kterou bylo třeba při exekuci kampaně podstoupit, a to vše v kontextu firmy a tržního segmentu.

TERMÍNY

UDÁLOST TERMÍN 2019
Vyhlášení soutěže 29.5. 2019
Uzávěrka přihlášek 21.7. 2019
I. kolo hodnocení 1.8. - 9.9. 2019
Vyhlášení shortlistu 12.9. 2019
Galavečer 24.10. 2019

CHCI SOUTĚŽIT

14. ročník soutěže bude vyhlášen 29.5. 2019.

Přihlašovat bude možné kampaně realizované na českém a slovenském trhu v období od 1. 1. 2018 do 30. 6. 2019.

CENY PŘIHLÁŠEK

INDIVIDUÁLNÍ PŘIHLÁŠKA
11 990,- Kč bez DPH

Poplatek za jednu přihlášku.

FLEMA BALÍČEK 5
35 000,- Kč bez DPH

V BALÍČKU ZÍSKÁTE:

  • až 5 přihlášek do soutěže FLEMA (v celkové hodnotě 59 950 Kč)
  • slevu 30% na další přihlášky do soutěže
  • 4 vstupenky na Galavečer FLEMA Media Awards spojený s vyhlášením vítězů, který se koná 24.10. 2019 v Praze (v celkové hodnotě 7600 Kč)

 

Celková hodnota balíčku je 67 550 Kč

FLEMA BALÍČEK 8
50 000,- Kč bez DPH

V BALÍČKU ZÍSKÁTE:

  • až 8 přihlášek do soutěže FLEMA (v celkové hodnotě 95 920 Kč)
  • slevu 30% na další přihlášky do soutěže
  • 8 vstupenek na Galavečer FLEMA Media Awards spojený s vyhlášením vítězů, který se koná 24.10. 2019 (v celkové hodnotě 9900 Kč)

 

Celková hodnota balíčku je 105 820 Kč

PARTNEŘI

Bigmedia

PLÁNUJTE A VYHODNOCUJTE SVÉ OOH KAMPANĚ TAK, JAKO NIKDY PŘEDTÍM
BigPlan od BigMedia čerpá big data z pohybu, chování a zájmu 4 milionů uživatelů mobilní sítě O2. To umožňuje jejich přesné rozdělení do vybraných cílových skupin a pro BigPlan už je pak snadné sestavit OOH kampaně přesně zacílené přesně na požadovanou CS  klienta.

HyperCube

Unikátní a originální projekt velkoplošných reklamních ploch. Je nepřehlédnutelný a rozhodně ho neminete bez povšimnutí. Hypercube je přenosný, může být umístěn téměř kdekoli, ale vždy přesně tam, kde je potřeba.

NIELSEN ADMOSPHERE

Jsme výzkumná agentura s širokým portfoliem produktů a služeb v oblasti marketingových a mediálních výzkumů, analýz a zpracování dat. Nabízíme komplexní výzkumný servis se zázemím mezinárodní výzkumné společnosti Nielsen.

GolfDigest C&S

Co hrát, kde hrát, jak hrát. Licence nejprodávanějšího sportovního časopisu na světě již 15 let v České republice a na Slovensku.

Mediální partner

Mediální partner
MediaGuru

Mediaguru
je zpravodajským webem o médiích, reklamě a marketingu. Je určen lidem pracujícím v médiích na všech úrovních řízení, marketingovým manažerům, reklamním, mediálním a PR agenturám, ale i široké veřejnosti, zajímající se o média a reklamu.

Pořádá

Flemedia
 
Pauza
Používáním tohoto webu souhlasíte s využíváním cookies na těchto stránkách. Více informací ZDE. Rozumím