7 tipů jak vyhrát19. ročník FLE Media Awards

Zvyšte své šance na výhru!

Kvalitně zpracovaná přihláška je základem pro váš úspěch v soutěži

Nejprve si vytvořte klíčová sdělení v každé části a teprve následně je formulujte do vět.

Používejte jednoduchý a srozumitelný jazyk

Omezte dlouhá souvětí a oborový slang. Vynechejte obecné nic neříkající věty a reklamní klišé, buďte konkrétní a výstižní.

Text přihlášky dejte přečíst několika nezávislým lidem

Kampaň musí plně pochopit, aniž by se s ní skutečně setkali ve svém běžném životě.

U porotců často rozhoduje videopříloha

Video musí fungovat samostatně, popsat vaši kampaň a sdělit esenci celého projektu, jaká byla výchozí situace, jaké její řešení, v čem byl projekt jedinečný a co to přineslo. Pokuste se co nejrychleji upoutat pozornost a do detailů zajděte až později.

Ozvučená videa fungují lépe

Jasné a jednoduché vizuály v kombinaci s mluveným komentářem jsou nejefektivnější.

Méně (příloh) je někdy více.

Myslete na přílohy a tvorbu doprovodného videa již při exekuci kampaně, sbírejte materiál průběžně. Jeden jasný a popisný obrázek je výstižnější, než hromada nepřehledných nebo nekvalitních fotek.

Seznamte se s hodnotícími kritérii a zohledněte je při psaní přihlášky.

Akcentujte mediální strategii a nezaměňujte kreativní koncept kampaně s inovativním využití médií. Pokud přihlašujete jednu kampaň do více kategorií, musíte každou přihlášku (popis kampaně i doprovodnou dokumentaci) přizpůsobit dané kategorii! Jinak výrazně snižujete svoji šanci na úspěch.