Manuál pro přihlašovatele19. ročník FLE Media Awards

Termíny

Vyhlášení soutěže

26.02.2024

Včasná uzávěrka přihlášek březen

31.03.2024

Včasná uzávěrka přihlášek duben

30.04.2024

Včasná uzávěrka přihlášek květen

31.05.2024

Uzávěrka přihlášek

14.07.2024

1. kolo hodnocení

25.07.2024

Vyhlášení shortlistu

12.09.2024

Galavečer

24.10.2024

Přehled kategorií

 • Nejlepší využití televize

  Strategie a nápady, které dokázaly využít silných stránek televize jako tradičního mediatypu inovativním způsobem, a zároveň tím přinesly inzerované značce/produktu výhodu na trhu. Je klíčové prokázat, jak tento mediatyp pomohl doručit prezentované výsledky.

 • Nejlepší využití tisku

  Kampaň realizovaná v tištěných médiích (noviny, časopisy, tištěné přílohy či firemní časopisy apod.). Posuzuje se inovativní využití tištěného média a jedinečnost oslovení cílové skupiny v rámci tohoto mediatypu.

 • Nejlepší využití rádia

  Inovativní oslovení či zapojení cílové skupiny prostřednictvím jakékoli audio platformy. Je klíčové prokázat, jak tento mediatyp pomohl doručit prezentované výsledky.

 • Nejlepší využití Out of Home

  Kampaň realizovaná na standardních venkovních nosičích i netradičních plochách, v kinech, využívající ambientní média či venkovní prostor v neobvyklém pojetí, a to i v rámci pořádání venkovní akce. Je klíčové prokázat, jak tento mediatyp pomohl doručit prezentované výsledky.

 • Nejlepší využití digitálních médií

  Kampaně můžou zahrnovat práci s webovými stránkami, vyhledávače, bannerovou reklamu, mobilní aplikace, instant messaging, hry, augmentovanou a virtuální realitu, využití sociálních médií, blogů či použití zcela nové technologie v digitálním prostředí. Strategie, které k úspěchu kampaně využily sílu digitálních médií inovativním způsobem.

 • Nejlepší využití dat

  Mediální strategie postavená na využití malých či velkých dat nebo marketingové automatizace, která vedla k efektivnímu oslovení zákazníka či jedinečným poznatkům, které byly dále v kampani využity.

 • Nejlepší využití real-time marketingu

  Jak značka dokázala oslovit své zákazníky na základě informací v reálném čase a jakým způsobem s takovými informacemi pracovala. Přihlášené práce můžou zahrnovat například reakce na aktuální zprávy, trendy nebo využití živých události.

 • Nejlepší využití influencera

  Strategie, které dokázaly nejlépe využít potenciál jedné či více vlivných osobností (influencerů) inovativním způsobem, a tak pozitivně ovlivnit vnímání cílové skupiny či výsledky značky/produktu. Za influencera je považována jakákoli osoba, která je schopna ovlivňovat vnímání či chování konzumentů ke značce. Kampaň může být na osobnosti postavena celá, nebo může být influencer využit jen pro určitou její část či zapojen v reálném čase v závislosti na okolnostech.

 • Nejlepší zapojení zákazníka

  Kampaně, které mohou prokázat úspěšné zapojení zákazníků, demonstrovat, jak takové zapojení vedlo k podpoře značky/produktu a naplnění cílů kampaně. Kampaň může být realizována v jakémkoli médiu či prostřednictvím jakéhokoli komunikačního kanálu.

 • Nejlepší komerční kampaň

  Komerční kampaně, které nabízejí silnou srozumitelnou a inovativní nosnou myšlenku, která je pak brilantně rozvedena v relevantní mediální strategii. Taková strategie naplňuje cíle kampaně, oslovuje žádanou cílovou skupinu a přináší očekávané výsledky.

 • Nejlepší nekomerční kampaň

  Nekomerční kampaně, které nabízejí silnou srozumitelnou a inovativní nosnou myšlenku, která je pak brilantně rozvedena v relevantní mediální strategii. Taková strategie naplňuje cíle kampaně, oslovuje žádanou cílovou skupinu a přináší očekávané výsledky.

 • Nejodvážnější počin

  V prostředí, které stále více nutí sázet na jistotu, oceňujeme autory, kteří byli odvážní a zvolili inovativní přístup nebo neprozkoumané řešení i za cenu rizika neúspěchu.

Jak přihlásit kampaň & co obsahuje přihláška

 • Identifikační údaje kampaně

  • Název kampaně / Značka, pro kterou byla kampaň připravena
  • Zadavatel / Autor / Země
  • Soutěžní kategorie
 • Popis kampaně

  • Shrnutí (max. 1 200 znaků)
  • Jaký byl cíl (max. 800 znaků)
  • Jaké bylo řešení (max. 2000 znaků)
  • Jak jsme řešení zrealizovali (max. 800 znaků)
  • Jak to dopadlo (max. 800 znaků)
 • Přílohy

   Ilustrační obrázek/fotografie (povinná příloha)

   - tisková kvalita, ve formátu JPG, 300 dpi, maximální rozměr A4 a 5 MB

   Doprovodné obrázky/fotografie (povinné přílohy)

   - 3 povinné obrázky, volitelně až 10, ve formátu JPG, maximální rozměr jedné fotografie 2 MB

   Video (doporučená příloha)

   Musí být nahráno ve dvou velikostech:
   - 1. Formát pro velkoformátovou projekci: Mp4 /H.264/, rozlišení 1080p (1920x1080), data rate 4 - 8 Mbit/s., maximální délka 2:00 min. Video nesmí být větší než 125 MB.
   - 2. Formát pro on-line projekci: MP4 /H.264/, rozlišení 720p (1280x720), data rate 2 - 4 Mbit/s., maximální délka 2:00 min. Video nesmí být větší než 65 MB.

   Přihláška se v systému automaticky ukládá, i po opakovaném přihlášení do systému ji budete moci editovat, vkládat a mazat přílohy. Můžete takto upravovat všechny rozpracované přihlášky, až do momentu jejich Odeslání do soutěže. Před odesláním zkontrolujte znovu všechny její části včetně příloh a posledních verzí videí.
   Po odeslání se přihláška a uzamkne a vy ji uvidíte v režimu prohlížení - nebude již možné ji jakkoli editovat, vkládat ani mazat přílohy. Vyplnění online formuláře, především pokud se na přípravě podílí více lidí, vám usnadní off-line přihláška ke stažení.

Podmínky soutěže

Přihlášeny mohou být práce, které byly realizovány na českém nebo slovenském trhu v období od 1.1.2023 do 30.6.2024.

Přihlásit kampaň do soutěže může kdokoli, kdo se na vzniku kampaně podílel (agentura, zadavatel, médium).

Do soutěže nemůže být přihlášena práce, která již soutěžila v minulosti. To se však nevztahuje na případ, kdy soutěžila jiná část kampaně. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo vyřadit přihlášku nebo ji přeřadit do jiné vhodnější kategorie.

Plné znění soutěžního řádu 19. ročníku FLE Media Awards

Způsob hodnocení

Soutěžní porota je sestavena z předních českých a slovenských odborníků z řad agentur, médií a zadavatelů. Hodnocení soutěžních prací probíhá ve dvou kolech a zaměřuje se primárně na kvalitu a inovativnost mediálního nápadu, jeho realizaci a přínos pro značku.

V prvním kole hodnotí přibližně 100 porotců individuálně prostřednictvím online systému. U každé práce musí porotce na dané škále ohodnotit čtyři kritéria:

1. STRATEGIE

2. REALIZACE

3. INOVACE A UNIKÁTNOST

4. VÝSLEDEK

Počet získaných bodů rozhodne, které kampaně postoupí na shortlist. Z hodnocení každého porotce jsou vyřazeny ty práce, na nichž se podílela jeho společnost či agentura.

V druhém kole určí užší 20 členná porota, na společném zasedání, vítěze jednotlivých kategorií. Aby se z nominované práce stala práce vítězná, musí se porota shodnout nadpoloviční většinou hlasů. Porota může rozhodnout, že cena v kategorii nebude udělena.

Ocenění

 • FLE Media Awards

   Za vítězství v každé kategorii je udělena cena FLE Media Award a to jak autorovi kampaně tak i jejímu zadavateli.

 • Inovativní zadavatel

   Cena bude udělena zadavateli, jehož práce získají nejvíce bodů za jednotlivá ocenění v rámci soutěže. Jednotlivá ocenění v rámci soutěže jsou hodnocena body dle následujícího přehledu:

Umístění/Ocenění

Počet bodů

Umístění na shortlistu

1 bod

Vítěz jednotlivé kategorie

2 body

Vítěz Grand Prix

1 bod

 • Inovativní autor

   Cena bude udělena společnosti, jejíž práce získají nejvíce bodů za jednotlivá ocenění v rámci soutěže dle podmínek stanovených pro cenu udílenou Inovativnímu zadavateli.

 • Grand Prix

   Grand Prix bude udělena jediné práci, a to té, která bude vybrána jako vítězná práce v jedné z kategorii a zároveň získá nejvyšší bodové hodnocení v Hodnocení v prvním kole (vítěz vítězů).

Popis kategorií & co bude porota hodnotit

 • Nejlepší využítí televize

 • Nejlepší využítí tisku

 • Nejlepší využítí rádia

 • Nejlepší využítí Out Of Home

 • Nejlepší využítí digitálních médií


Popis

Strategie a nápady, které dokázaly využít silných stránek konkrétního mediatypu inovativním způsobem, a zároveň tím přinesly inzerované značce/produktu výhodu na trhu. Je klíčové prokázat, jak daný mediatyp pomohl doručit prezentované výsledky.

Porota hodnotí

Jak dokázali tvůrci využít výhod mediatypu, přinést inovativní nápad, a na jeho základě vytvořit a zrealizovat konzistentní a relevantní strategii, která úspěšně pracovala ve prospěch inzerovaného produktu/značky.

Kritéria a Váhy

35%

Strategie

35%

Inovace a unikátnost

20%

Realizace

10%

Výsledek

Poznámka

Kategorie jsou otevřeny pro všechny kampaně, které účinně využívají tradiční média – televizi, tisk, rádio nebo OOH (kam patří také netradiční plochy, ambientní média, kino..). Digitální média můžou zahrnovat práci s webovými stránkami, vyhledávače, bannerovou reklamu, mobilní aplikace, instant messaging, hry, augmentovanou a virtuální realitu, využití sociálních médií, blogů či použití zcela nové technologie v digitálním prostředí. Pro přihlášení do správné kategorie je klíčové prokázat, jak daný mediatyp pomohl doručit prezentované výsledky.


 • Nejlepší využití dat


Popis

Mediální strategie postavená na využití malých či velkých dat nebo marketingové automatizace, která vedla k efektivnímu oslovení zákazníka či jedinečným poznatkům, které byly dále v kampani využity.

Porota hodnotí

Jak speciální byl přístup k využití dat, jakým způsobem se využitím dat zvýšila kvalita kampaně. Ať už změnou parametrů kampaně, lepším cílením na spotřebitele, lepším insightem či efektivnějším plánování kampaně.

Kritéria a Váhy

35%

Strategie

15%

Inovace a unikátnost

25%

Realizace

25%

Výsledek


 • Nejlepší využití real-time marketingu


Popis

Jak značka dokázala oslovit své zákazníky na základě informací v reálném čase a jakým způsobem s takovými informacemi pracovala. Přihlášené práce můžou zahrnovat například reakce na aktuální zprávy, trendy nebo využití živých události.

Porota hodnotí

Jak dokázala strategie (ať už připravená předem, či spontánně reagující na danou situaci/aktuální informaci) předat zamýšlený vzkaz cílové skupině, jak dokázala vydělit produkt/značku z davu a nakolik byla tato strategie relevantní a inovativní

Kritéria a Váhy

30%

Strategie

30%

Inovace a unikátnost

30%

Realizace

10%

Výsledek


 • Nejlepší využití influencera


Popis

Strategie, které dokázaly nejlépe využít potenciál jedné či více vlivných osobností (influencerů) inovativním způsobem, a tak pozitivně ovlivnit vnímání cílové skupiny či výsledky značky/produktu.

Porota hodnotí

Jak zapojení osobnosti ovlivnilo vnímání značky a napomohlo k výsledkům kampaně, jak autentické zapojení osobnosti bylo, jak neobvyklý či kreativní přístup zapojení osobnosti byl zvolen.

Kritéria a Váhy

35%

Strategie

25%

Inovace a unikátnost

25%

Realizace

15%

Výsledek

Poznámka

Za influencera je považována jakákoli osoba, která je schopna ovlivňovat vnímání či chování konzumentů ke značce. Kampaň může být na osobnosti postavena celá, nebo může být využit jen pro určitou její část či zapojen v reálném čase v závislosti na okolnostech.


 • Nejlepší zapojení zákazníka


Popis

Kampaně, které mohou prokázat úspěšné zapojení zákazníků, demonstrovat, jak takové zapojení vedlo k podpoře značky/produktu a naplnění cílů kampaně. Kampaň může být realizována v jakémkoli médiu či prostřednictvím jakéhokoli komunikačního kanálu.

Porota hodnotí

Strategii zapojení zákazníků, její relevanci a inovativnost, stejně tak jako angažovanost zákazníků. Porota bude rovněž oceňovat, pokud taková strategie vedla k viditelným výsledkům.

Kritéria a Váhy

35%

Strategie

15%

Inovace a unikátnost

25%

Realizace

25%

Výsledek

Poznámka

Kampaň může být realizována v jakémkoli médiu či prostřednictvím jakéhokoli komunikačního kanálu.


 • Nejlepší komerční kampaň

 • Nejlepší nekomerční kampaň


Popis

Kampaně, které mohou prokázat úspěšné zapojení zákazníků, demonstrovat, jak takové zapojení vedlo k podpoře značky/produktu a naplnění cílů kampaně. Kampaň může být realizována v jakémkoli médiu či prostřednictvím jakéhokoli komunikačního kanálu.

Porota hodnotí

Strategii zapojení zákazníků, její relevanci a inovativnost, stejně tak jako angažovanost zákazníků. Porota bude rovněž oceňovat, pokud taková strategie vedla k viditelným výsledkům.

Kritéria a Váhy

40%

Strategie

25%

Inovace a unikátnost

25%

Realizace

10%

Výsledek


 • Nejodvážnější počin


Popis

V prostředí, které stále více nutí sázet na jistotu, oceňujeme autory, kteří byli odvážní a zvolili inovativní přístup nebo neprozkoumané řešení i za cenu rizika neúspěchu.

Porota hodnotí

Kontext, ve kterém řešení vzniklo, míru odvahy a rizika, které autor a zadavatel podstoupili, a jak se novátorské řešení nakonec zrealizovalo.

Kritéria a Váhy

35%

Strategie

35%

Inovace a unikátnost

25%

Realizace

5%

Výsledek

Ceny přihlášek

do 31.03.

7900 Kč + DPH

do 30.04.

8900 Kč + DPH

do 31.05.

9900 Kč + DPH

do 14.07.

16900 Kč + DPH

logo

FLEMA Balíček 5

59000 Kč + DPH
 • 5 přihlášek do soutěže FLEMA
 • sleva 30 % na další přihlášky do soutěže
 • 5 vstupenek na Galavečer FLE Media Awards

Celková hodnota balíčku je 94 000 Kč + DPH

FLEMA Balíček 8

79000 Kč + DPH
 • 8 přihlášek do soutěže FLEMA
 • sleva 30 % na další přihlášky do soutěže
 • 8 vstupenek na Galavečer FLE Media Awards

Celková hodnota balíčku je 145 100 Kč.